Chủ đề: "Phát triển đào tạo không chính quy theo hướng cá nhân hóa, góp phần xây dựng xã hội học tập"

Để tải ảnh, bạn bấm xem ảnh sau đó bấm chuột phải (trên máy tính) hoặc bấm và giữ ảnh (trên điện thoại) > chọn lưu ảnh.